Styrene i borettslag og sameier forvalter store verdier på vegne av sine beboere og andelseiere. Reparasjoner er kostbart og derfor er det viktig at eiendommen ivaretas på en langsiktig og god måte.