Bredere tjenestetilbud hos Vaktmester Andersen

Vaktmester Andersen skal være den personlige vaktmesteren! Kundene våre skal alltid oppleve at de blir tatt godt vare på av folk som kan jobben sin og tar ansvar.

plenklipp_1

Den holdningen tar vi med oss også når vi nå etter hvert tilbyr flere tjenester ut over det tradisjonelle vaktmesterarbeidet.

Egen gruppe for uterom
Vi har gradvis lagt inn renhold og vedlikehold i tjenestetilbudet vårt, og i fjor startet vi med gartnertjenester. Det var en suksess, mange av kundene våre satte pris på utvidelsen.

Derfor har vi nå etablert en egen gruppe som bare jobber med gartnerarbeid, feiing, snømåking, klipping og andre oppgaver i uterommet. Hvis du har oppgaver av denne typen som ikke ligger inne i samarbeidsforholdet vårt nå, så vil vi gjerne gi deg et tilbud.

Elektronisk rapportering
En annen nyhet er at styret i alle borettslagene som vi betjener nå har muligheten til å få elektronisk rapport hver gang vaktmesteren aller andre mannskaper har vært på besøk. I form av en e-post gis det beskjed om hvilke oppgaver som er utført, og om oppgaver som eventuelt bør ses på i nærmeste fremtid.

Det skal være åpent og tydelig at vaktmesteren har gjort jobben sin etter avtale!

Dronefotografering til inspeksjon av bygninger
Vi ser stadig etter måter å forbedre tjenestene våre på. Nå har vi søkt om lov til å bruke droner til filming av tak og fasader. Det gir nye muligheter til å oppdage skader og utbedringsbehov tidlig, og det kan spare kundene våre for store summer.

Det stilles store krav til oss for å få denne tillatelsen, det har sammenheng med de hensyn som skal tas til personvern. Vi regner likevel med at den er på plass om kort tid.

316-C5-DJI-Phantom-PRIMARY kopi

Personlig forhold
Vi vet at kundene våre trives med å ha en fast vaktmester som kommer igjen uke etter uke, og som kjenner borettslaget eller gården i detalj. Hver av våre vaktmestere har sin faste portefølje, og tar ansvar for den som sine egne kunder.

For kundene er det enkelt å kunne ordne alt gjennom én kontakt, ett firma og ett telefonnummer. Det er en av fordelene ved å bruke Vaktmester Andersen.

Vaktmester Andersen

Kontakt oss for tilbud

Ønsker du en gratis, uforpliktende konsultasjon for å finne ut hvilken løsning som passer best for din eiendom? Vi gir deg en profesjonell vurdering av hvilke tjenester du har behov for, og hvor mye det vil koste. Kontakt oss via skjemaet.

Du kan også ringe oss direkte:
22 38 92 92