Selskapet har hatt en solid utvikling, og er i dag ett av de ledende innen eiendomsdrift i Oslo og omegn.

Geir Andersen forteller:

Tanken den gang var å starte et firma som utførte vaktmestertjenester bedre og mer bevisst enn de etablerte aktørene på markedet. Vaktmesterbransjen var preget av mange «cowboyer» og det var en tung jobb de første årene å sørge for at firmaet ble tatt seriøst.

Mye arbeid ble lagt ned i å snakke med oppdragsgivere om deres behov, og lære hva de trenger av bistand. Ikke bare på det tekniske området, men også når det gjelder rådgivning og oppfølging utover det som er ren drift av eiendommen.

De ansatte har vært helt avgjørende for firmaets posisjon og fremgang. Vi har hele tiden sett det som svært viktig å ha medarbeidere som er dedikerte til oppgavene, som tar ansvar og som er flinke til å snakke med styreleder, styremedlemmer og ikke minst beboerne om forhold i eiendommen.

Geir Andersen startet firmaet Vaktmester Andersen høsten 1996