I Løkkalia Boligsameie er en stor del av beboerne eldre mennesker. Dette stiller ekstra krav til vaktmestertjenestene. Da den faste vaktmesteren vår ble pensjonist hadde styret en utfordring.

Etter å ha vurdert flere alternativer engasjerte vi Vaktmester Andersen. De hadde gode referanser, vi likte folkene og måten de organiserer arbeidet på.

Vi har nå en fast vaktmester som er innom flere ganger i uken. Det ivaretar behovet for god kontakt med beboerne, og for oppfølging.Vaktmester Andersen har egne «ekspertgrupper» som tar seg av oppgaver som plenklipping, gartnerarbeid, snømåking og annet vedlikehold.

Uansett hva som skjer blir våre behov ivaretatt – også ved sykdom. Det er viktig for beboerne våre. Slik får vi fordelene både ved å ha “vår personlige” vaktmester og ved å bruke et selskap.