• Fakturering og oppfølging av felleskostnader, husleie o.l.
  • Løpende regnskapsførsel, periode- og årsavslutning samt utarbeidelse av budsjett.
  • Innkalling og gjennomføring av sameiermøter og generalforsamlinger i samarbeid med styret.
  • Oppfølging av drift og vedlikehold, vaktmestertjenester, renhold og andre tilsvarende tjenester.
  • Håndtering av lønn for selskapets ansatte, og oppgaver til skattemyndighetene.
  • Bistand ved eierskifter, forsikringssaker, mindre oppussingsprosjekter og kontakt med selskapets forbindelser for øvrig.

I tillegg til løpende regnskapsføring bistår vi med årsavslutning, ligningspapirer og skattespørsmål, samt generell rådgivning innen området.

Vår samarbeidspartner er et autorisert regnskapsførerselskap med godkjenning fra Finanstilsynet. Dette innebærer at vi har rett til å påta oss regnskapsførsel for andre og håndtering av A-ordning for klienter med egen regnskapsførsel.