Vi har spesialisert oss på mindre og mellomstore oppdrag, hvor nærhet til kunde og personlig kontakt er nøkkelord. For tiden forvalter vi ca. 50 eiendommer med tillegg av andre selskaper. Eiendommene består av boligsameier, boligaksjeselskap og borettslag, samt utleiegårder.