• Kontraktsadministrasjon og leieinnkreving.
  • Utleie av ledige lokaler.
  • Oppfølging av drift og vedlikehold.
  • Løpende regnskapsførsel.
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.
  • Håndtering av merverdiavgift for frivillig registrerte eiendommer.
  • All korrespondanse og selskapets arkiv.

Vi er autorisert innen regnskapsføring med godkjenning fra Finanstilsynet. Dette innebærer at vi har rett til å påta oss regnskapsførsel for andre og håndtering av A-ordning for klienter med egen regnskapsførsel.