hms_mappe_1920x600
Inspektor

HMS-inspeksjon og oppfølging

HMS er styrets ansvar. Vi har laget et HMS-system som er et godt grunnlag for HMS-arbeidet.

Praktisk og systematisk hjelp for styret

Det er styret som har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i et bofellesskap, og det gjelder klare regler for hva som skal gjøres. Som profesjonelle vaktmestere føler også vi et ansvar for dette. Derfor har vi utarbeidet en egen HMS-perm, som er blitt testet av Oslo brann- og redningssentral og Hafslund. Dette er ofte et kostbart tiltak, men våre kunder får den gratis. Vi bistår gjerne med HMS-inspeksjonen.

Hva innebærer HMS for et bofellesskap?

Internkontrollforskriften gir en ganske god beskrivelse. Der står det blant annet: ”Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er det systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid egentlig dreier seg om.

Noen som følger opp, også hvis det går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.”

Brannsikring

Vi kjenner din eiendom, gjennom rutinemessige kontroller. Dermed har vi et bedre utgangspunkt for målrettet brannsikring enn eksterne leverandører.

Les mer

Vedlikeholdsplan

En plan for nødvendig vedlikehold gir forutsigbar økonomi og bedre resultater.
Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting

Les mer

HMS-inspeksjon og oppfølging

HMS er styrets ansvar. Vi har laget et HMS-system som er et godt grunnlag for HMS-arbeidet.

Les mer
Visste du at?
Våre kunder får vår egenutviklede HMS-perm gratis.

Styret har ansvaret

Vår erfaring er at flere av våre oppdragsgivere i utgangspunktet ikke oppfyller kravene til HMS. Dette er styrets ansvar, men som profesjonelle vaktmestere føler også vi et ansvar for dette. Derfor har vi laget et HMS-system som er et godt grunnlag for HMS-arbeidet.

HMS-perm

Utgangspunktet for vår HMS-perm er at sameiet eller borettslaget ikke har fast ansatt personell. Permen tar for seg de HMS-behovene som våre oppdragsgivere har i forhold til brannvern, skadedyr, lekeplasser, vaskerier, fellesarealer, tak, garasjeanlegg, fyrhus/fjernvarme, vernerunder/befaringer, avfallhåndtering, VVS, el-installasjon, beboers egenkontroll av el-installasjoner, ventilasjon, avvik og handlingsplaner, Årlig evaluering av HMS, befaring med vaktmester, heisdrift og avvik- og handlingsplaner.

Permen har plass for servicerapportene fra vaktmester. Dette for å dokumentere kontinuerlig kontroll og ettersyn av eiendommen. Sammen med eiendommens vedlikeholdsplan og avviksrapporter fra HMS-runder er dette et godt styringsverktøy for eiendommens internkontroll. Vaktmester Andersen kan også gjennomføre HMS-runden på vegne av styret.

Kontakt oss for tilbud

Ønsker du en gratis, uforpliktende konsultasjon for å finne ut hvilken løsning som passer best for din eiendom? Vi gir deg en profesjonell vurdering av hvilke tjenester du har behov for, og hvor mye det vil koste. Kontakt oss via skjemaet.

Du kan også ringe oss direkte:
22 38 92 92