La oss sikre borettslaget mot brann

Livsviktige oppgaver som branntetting, kontroll, rapportering av brannfarlige forhold, inspeksjon og test av røkvarslere og brannslukningsapparater, har førsteprioritet hos oss. Vi utfører også rutinemessig kontroll av brannvarslingsanlegg, brannslanger, styringsskap, rømningsveier, nødlys og brannslukningsapparater på våre inspeksjonsrunder.

Hva trengs av utstyr og varslingsanlegg?

Hver eneste boenhet skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og du skal tydelig kunne høre varselsignalet. Det betyr at du helst ikke skal ha mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom eller oppholdsrom.

Videre skal du ha et godt sikret brannalarmanlegg. Det betyr at beboere i bygninger med flere enheter blir varslet om det brenner i fellesområder eller hos naboer. Har du store loft og kjellere kan det være hensiktsmessig med en røykdetektor.

Hva med brannskiller?

Brannskiller er en viktig del av boligen, og kan bety forskjellen mellom liv og død. Disse sørger for at brannen ikke sprer seg videre i løpet av fastsatt tid, som ifølge Brannvesenet er på 30-60 minutter. På deres nettsider oppgis disse som de viktigste grunnene til spredning:

  • Gjennomføringer av kabler og rør ikke er tettet
  • Dører ikke er skikkelig lukket eller tettet
  • Det ikke er brukt godkjente materialer i vegger og dører
  • Spredning via ventilasjonskanaler i anlegg som ikke er i drift

Styret har ansvaret for å kontrollere disse brannskillene, og om de må utbedres. Vaktmester Andersen hjelper deg selvsagt med denne jobben, slik at du vet at det er etter forskriftene.

Vi er forpliktet til å melde fra eller utbedre alle forhold som kan føre til problemer eller skade på eiendommen, selv om disse ikke er inkludert i tilsynsplanen. Dette gjør vi en vurdering på.

Det skal aldri være noen tvil om hvilket arbeid vi har påtatt oss, og hva du betaler for!