En fluefanger tiltrekker seg alle typer flygende insekter ved hjelp av UV-lys. Insektkontrollen kan brukes for å holde insekter borte fra uønskede områder. Insektene blir avlivet ved hjelp av enten høyspentgitter eller limplater.

For deg som liker å sitte ute på kvelden og ønsker å slippe plagsomme insekter, er dette en perfekt løsning på problemet.

Elektriske fluefangere passer for både private hjem, kaféer, restauranter, storkjøkken, fiskeindustri, butikker, hoteller, gatekjøkken, supermarkeder, søppelrom og produksjonslokaler.

Limplateapparat

I et limplateapparat blir insektene sittende fast på en limplate inne i apparatet. Det gjør at man unngår insektsprut, noe som kan forekomme på gitterapparat når fluene treffer høyspentgitteret.

Limplateapparatet er den foretrukne typen på kjøkken, da den er enkel å rengjøre og holder insektene gjemt for det blotte øyet. Limplatene bør byttes omtrentlig to-tre ganger i året, avhengig av insektmengden.

I tillegg må UV-rørene skiftes årlig for at apparatet skal opprettholde sin opprinnelige standard og effektivitet. Dette anbefales gjort på våren eller starten av sommeren, da insektene opptrer i store mengder på denne tiden av året.

Vi har modeller tilpasset alle typer behov.

Gitterapparat

I et gitterapparat gir høyspentgitteret på fremsiden av apparatet fluene et dødelig støt når de passerer gitteret på vei inn. De døde insektene faller så ned i en oppsamlingsskål nede i bunnen.

Disse apparatene krever mindre vedlikehold enn et limplateapparat, da man slipper å bytte limplater. Insektsprut vil forekomme, så unngå å plassere apparatet et sted der det lages mat eller andre områder som avhenger av å være særlig hygieniske.

Gitterapparatet må likt som limplateapparatet gjennom en årlig utskiftning av UV-rør. I tillegg må fangeskuffen tømmes etter en tid, og man bør rengjøre eller børste gitteret ved behov.

Spylesikre apparat

IP-grader sider noe om apparatets evne til å tåle vann. Vannstråling fra hvilken som helst retning skal derfor ikke ha noen skadelig effekt. At apparatet er spylesikkert vil ikke automatisk si at apparatet er vanntett, men det er designet slik at vannet renner ut igjen og ikke når inn til elektriske komponenter.

Vedlikehold av fluefangeren

Vi anbefaler at skifte av limplater gjøres 2-3 ganger i året eller mer, alt etter bruk, og hvor mange fluer som fanges. Lysrør bør skiftes ut en gang i året fordi effekten svekkes over tid.

Husk at det kan være lurt å bestille ekstra UV-rør og limplater til apparatet når du gjør din bestilling. Limplater er viktig å ha i reserve hvis du kjøper et limplateapparat, disse må skiftes regelmessig.

Vi tilbyr også reservedeler.

Kontakt oss i dag!