Rådgivning til styret

Selv om man sitter i styret i borettslaget, er det ikke sikkert at man vet om en fyrkjele er i god eller dårlig stand, hvorvidt vinduene bør byttes snart, eller om heisen vil fungere et år til.

Vaktmester Andersen har bred erfaring med drift og vedlikehold av eiendom, og vi kan hjelpe deg med å ta faglig baserte avgjørelser. Dette kan være preventivt, som ved en befaring der vi ser etter og rangerer fremtidige utbedringer.

Vi tar inspeksjonen

Mange feil og mangler ved eiendommen kan være vanskelig å oppdage hvis man ikke aktivt ser etter dem, og de kan ende opp med å bli veldig kostbare. Ved å bruke Vaktmester Andersen til inspeksjon, ligger du i forkant av problemene.