Vaktmester Andersen tok straks mange gode initiativ, og i samarbeid med det nye styret satte de i gang med veldig profesjonelt å løse det som måtte utbedres umiddelbart. Underveis har Vaktmester Andersen kommet med flere gode forslag til hvordan vedlikehold og oppgaver fremover kan forenkles på en slik måte at de selv får mindre å gjøre, og derfor ikke tjener på det selv. Slikt er veldig tillitvekkende.

På sine vanlige runder plukker de stadig opp forefallende nødvendig arbeid i tillegg til det som står på planen, tar selvstendig ansvar og løser det innenfor budsjett. Vi har flere ganger hatt behov for å få gjort arbeid i en fart, for eksempel å få murt og stengt igjen adkomsten for uvedkommende til trapper og portrom. Slike oppgaver løser Vaktmester Andersen raskt og godt.

Noen vedlikeholdsoppgaver som for eksempel rørleggerarbeid blir løst av håndverkere som ikke er ansatt hos Vaktmester Andersen, men som de formidler. I slike tilfelle legger de ikke på så mye på prisen, så de er fortsatt konkurransedyktige. Vi baserer oss ikke bare på Vaktmester Andersen, men de er stadig en av anbudsgiverne, og ofte den vi velger. Alt i alt er vi veldig fornøyde med dem.