Våre vintertjenester dekker blant annet snømåking og strøing / salting, samt snø og is på tak.

Dette tilbyr vi:

  • Snømåking
  • Strøing og salting
  • Fjerning av snø/istapper

Snømåking

Bofellesskap flest trenger hjelp med vintervedlikehold, enten eiendommen er liten eller stor. Spesielt når det er snakk om uanmeldt snøfall. Med skjøtselsavtale hos oss sørger vi for at eiendommen din er fri for hålke, is og snø.

Vi gir deg bistand med snømåking én gang i døgnet, og maskinparken vår har kjøretøy som dekker alle behov. Vi har mindre kjøretøy for gangveier, samt traktor med skjær for store veier og eiendommer.

Strøing og salting

Våre vaktmestere strør og salter foran dører og mindre gangstier. Vi har dessuten snøskuffe, snøfreser og strøvogn i bilen. Det eneste du må tenke på, er å få på plass strøgrus med en tilhørende kasse. Begge deler kan kjøpes av Vaktmester Andersen.

Fjerning av snø og istapper

Rydding av snø og is handler ikke bare om fremkommelighet, men også sikkerhet. Ingen skal komme til skade på glattisen, og det er ikke bare hålke som kan forårsake personskader – det kan også være fallende istapper og snø fra taket.

Med godkjenning fra styret kan vi varsle om usikre forhold, og bestille fjerning av snø og istapper uansett høyde på bygningene. Borettslaget må ha en avtale med rasfare.no eller lignende, slik at vi kan bruke deres skilter.

Skiltene henges opp av vedlikeholdsavdelingen vår, men det er likevel styret og/eller grunneier som har ansvaret og kan bli skadelidende dersom en istapp faller i hodet på noen.

Les mer om hvordan vi bekjemper snø og is i denne artikkelen.

Vi er forpliktet til å melde fra eller utbedre alle forhold som kan føre til problemer eller skade på eiendommen, selv om disse ikke er inkludert i tilsynsplanen. Dette gjør vi en vurdering på.

Det skal aldri være noen tvil om hvilket arbeid vi har påtatt oss, og hva du betaler for!