"I et boligsameie som er i en oppstartfase kan det være enkelte utfordringer. Hos oss har en av dem vært innbruddsforsøk. Det er visst ikke uvanlig på nybygde anlegg der rutiner og sikring ikke er på plass ennå.Her har Vaktmester Andersen vært til stor hjelp med å skifte ødelagte karmer og dørpumper og få på plass bedre sikring. De gir alltid rask tilbakemelding, og kommer i løpet av veldig kort tid når det er behov for det.

En annen utfordring var en del småskader som oppsto når det skulle flyttes inn i alle de 46 leilighetene samtidig. Her stilte Vaktmester Andersen opp med håndverkere som utbedret alt fort og greit. De har også hatt mange gode forslag til hvordan vi med enkle tiltak kunne redusere behovet for vedlikehold og rengjøring.

Ellers utfører Vaktmester Andersen de vanlige vaktmesteroppgavene og trappevask hos oss, etter en tilsynsplan som de selv foreslo. Vi hadde jo ikke noe grunnlag fra før. Det fungerer veldig bra – avtalen med Vaktmester Andersen er den av leverandøravtalene våre vi er aller mest fornøyd med!"