Godt renhold er viktig for trivsel. Det gjelder hjemme hos seg selv, på jobben og i fellesarealene i borettslaget. Skitne bygninger, oppganger og uteområder gir et dårlig inntrykk av borettslaget, ikke minst i forbindelse med salg av leiligheter. I verste fall kan det skremme kjøpere vekk eller presse ned prisen.

Fordi hygiene er så viktig er renholdstjenester en selvskreven del av tjenestetilbudet hos Vaktmester Andersen. Vi pleier å si: ”Godt renhold starter med dørmatta”.

Stopp smuss ved inngangen

Det sier seg litt selv at mindre smuss og møkk blir med innover og oppover i bygningen. Derfor anbefaler vi bruk av forholdsvis store matter, og en renholdsavtale som inkluderer matteservice. Dette innebærer at mattene byttes av oss jevnlig. Vi tar jobben etter avtalt frekvens, så slipper du å tenke på det.

Har man en lang matte fra ytterdøra til enden av postkassestativet kommer mesteparten av snø og møkk aldri forbi inngangspartiet. Hvis eiendommen har heis anbefaler vi også bruk av matte foran og/eller inni heisen, for å skape en ytterligere barriere for smuss og møkk. Det er også et effektivt tiltak for å bevare gulvet og unngå slitasje.

Våre renholdsarbeidere holder borettslaget plettfritt

Renhold er vedlikehold

Hvis man ikke holder borettslaget rent forfaller det vesentlig raskere. Derfor er vår innstilling at renhold er et vedlikeholdstiltak. Renholdsmedarbeider fra Vaktmester Andersen kjører egne uniformerte biler, og har med seg alt nødvendig utstyr. Dette gjelder alt fra tanker med varmtvann, miljøgodkjent såpe, mopper, støvsugere og kluter.

Rengjøringsplan etter befaring

Vi sørger for at eiendommen din blir systematisk og grundig vasket i alle rom/områder man har blitt enige om på befaring. Ukentlig renhold innbefatter som regel:

  • Trappevask
  • Vask av postkasser, lister og vegger opptil hodehøyde
  • Vinduspuss
  • Vask av vinduer i ytterdør

Renholdet i et borettslag og sameier bør også innbefatte skuring, boning og eventuelt steinfiks på visse typer underlag. Dette lager en hinne på toppen av trapp og korridorer som reduserer slitasjen på underlaget. Oppskuring og boning bør foretas jevnlig, slik at underlaget blir tatt vare på.

De fleste av våre eiendommer har sommer- og vintervask. Dette betyr ukentlig vask på vinter og annenhver uke på sommer. Sommeren er som regel en mindre grisete tid og det er ikke behov for like hyppig frekvens.

Det er også vanlig å legge inn en storrengjøring i løpet av året i rengjøringsplanen, eksempelvis i forkant av 17. mai. Da ser eiendommen flott ut til nasjonaldagen.