Du bor i borettslag eller sameie, og du har sikkert sett vaktmesteren. Kanskje har du også sagt «hei» i forbifarten, eller slått av en liten prat. Men hva er det egentlig vaktmesteren gjør? Hva går arbeidsdagen med på? La oss gå gjennom de viktigste oppgavene vaktmesteren har ansvaret for.

Vaktmesteren skal gjøre ukentlige gjennomganger

Vaktmesteren skal være øynene til styret i borettslaget/sameiet når det kommer til bygninger og øvrige verdier tilknyttet eiendommen. Ved hvert besøk (minst én gang i uken) blir det derfor gjennomført en gjennomgang av eiendommen, for å avdekke tilstand og eventuelle utbedrings-/reparasjonsbehov.

Vaktmesteren skal holde eiendommen i stand

I et borettslag er det til enhver tid alltid en rekke arbeidsoppgaver som må gjøres. Hvilke av disse som gjøres av vaktmesteren avhenger av driftsavtalen og frekvensplanen som er satt, og kan eksempelvis inneholde:

  • Klipping av gress om sommeren.
  • Samling og fjerning av løv.
  • Måking og strøing om vinteren.
  • Kontroll av låser.
  • Utskifting av lyspærer.
  • Vårfeiing og garasjefeiing/-vask
  • Renholdstjenester.
  • Gartnertjenester som stell av blomsterbed/hekker osv.
  • Håndverkertjenester (bytting av dører, montering av duepigger, skifte av låser, montering av juletre mm.).

Vaktmesteren skal tenke langsiktig på vedlikeholdet

Under kontroll skal ikke vaktmesteren bare kontrollere eiendommens tilstand der og da, men også tenke på fremtiden. Hvis det oppdages forhold som kan føre til problemer senere, vil dette bli notert og foreslått utbedret.

Vaktmesteren skal se det andre ikke ser

Hos Vaktmester Andersen sier vi at vaktmesteren skal se eiendommen fra froske- og fugleperspektiv. Vi mener det ikke helt bokstavelig, men det ligger likevel noe i det. En vaktmester skal se det du som beboer/styremedlem ikke ser. En vaktmester skal gå tett på og foreta inspeksjon bak busker, innunder grunnmuren, oppi takrennene og så videre. På denne måten kan styret være sikker på at eiendommen ikke har noen skjulte feil eller mangler, samt at alle avvik er innrapportert.

Vaktmesteren skal rapportere og vurdere

Vaktmesteren leverer jevnlig rapporter til styret i borettslaget. Av rapportene kommer det frem hva som er gjort den siste tiden, hva som bør gjøres i fremtiden og hva som må gjøres i løpet av kort tid.

Jevnlig vedlikehold er mer økonomisk gunstig enn skippertak. Gjennom rapportering fra vaktmesteren slipper man etterslep på vedlikeholdet og uforutsette, store kostnader.

Vaktmesteren skal holde skadedyr unna

En erfaren vaktmester har et trent øye som oppdager spor etter og tegn på skadedyr. Vaktmester Andersen samarbeider med en profesjonell aktør innen skadedyrbekjempelse, som både tar hånd om problemet og rapporterer til Mattilsynet og til styret.