Når den kalde sesongen melder sin ankomst, er det godt å ha en vaktmester parat. Ikke bare må du sørge for sikker atferd på tomten, men også at garasjeplasser og fellesområder er ivaretatt for vinteren. Du må være sikker på at alt fra utstyr til bemanning står klart – og her kan vi hjelpe deg.

Vaktmester Andersen har eget brøyteutstyr

I 2015 gikk Vaktmester Andersen til innkjøp av eget brøyteutstyr, som benyttes av våre ansatte i maskinavdelingen. Det betyr at vi kan håndtere alt av måking på eiendommen din, som for eksempel:

  • Veier på området
  • Garasjeinnkjørsler
  • Parkeringsplasser

Hos oss utføres arbeidet med både traktorer og mindre kjøretøy, som er skreddersydd for snøbrøyting i bymiljøet. Dermed kan du være sikker på at hjelpen kommer frem overalt når du trenger det.

Håndmåking på de vanskelige områdene

Noen steder kommer man ikke til med maskiner. Vi har derfor egne vaktmestre som jobber med håndmåking og bruk av snøfreser når det snør. De kommer til der de store maskinene ikke når frem.

Det kan være i:

  • Inngangspartier
  • Områder for avfallshåndtering eller søppelcontainere
  • Stier og trapper i eiendommen

Jobben er imidlertid ikke fullført før vi har strødd over området med strøgrus. Dette utføres etter samme inndeling som snømåkingen, altså for hånd av vaktmestre og maskinelt via maskinavdelingen.

Strøgrus mot vinterglatt asfalt

Vi vet hvor viktig det er å kunne ferdes trygt i fellesområdene på vinteren. Med strøgrus kan alle ferdes på isen, uten frykt for stygge fall. Samtidig er det også her viktig å tenke på vedlikeholdet i etterkant. Derfor kommer våre vaktmestere på våren for å feie eller blåse eiendommene fri for strøgrus, slik at asfalten atter en gang er klar for sommeren.

For store eiendommer gjøres jobben med effektive maskiner. For mindre eiendommer samler vaktmesteren inn strøgrusen i poser, som igjen blir hentet av maskinavdelingen. Til slutt brukes egne koste- og spylemaskiner over områdene som ble måkt og strødd på vinteren.

Husk at all strøgrus er forurenset etter vinteren. Du kan derfor ikke benytte denne to ganger. Vaktmester Andersen tar miljøansvar, og leverer strøgrusen til deponi. Her blir den grundig vasket, slik at den kan brukes til andre formål.

Trenger du hjelp til vintertjenester på eiendommen? Ta kontakt i dag og få et tilbud på det du trenger bistand til.