eiendomsforvaltning

Vi tilbyr regnskap og budsjettforvaltning, styrebistand, rådgivning, forsikring og finansiering, drift og vedlikehold, samt HMS og internkontroll.

Eiendomsforvalter jobber på datamaskinenKlar for forretningsførselHMS og internkontroll

Regnskap og budsjettforvaltning

 • Vi utfører alle sider av løpende regnskap, periodisk rapportering, årsavslutning med rapportering til styret og årsmøter. 
 • Vi utarbeider budsjett i samråd med styret og foretar løpende budsjettkontroll med avviksrapportering. 
 • Vi følger opp tjenesteleverandører; vaktmester, renhold, gressklipp, snørydding etc. 
 • Fakturering av felleskostnader og husleie, oppfølging av betaling og nødvendig inkasso.
 • Innkalling til årsmøter, klargjøring og utsending av årsmøtedokumenter. Deltakelse på årsmøtet, og referat med utsending til andels- og seksjonseiere. 
 • Innsending av lovpålagt rapportering til Skatteetaten av ligningsopplysninger. 
 • Håndtering av oppgavepliktig lønn og honorarer for selskapets ansatte og tillitsvalgte.
 • Løpende rapportering av a-meldinger.
 • Bistand ved eierskifter, forsikringssaker, mindre vedlikeholdsarbeider, kontakt med selskapets forbindelser og arkivansvar.

Styrebistand

Vi bistår styreleder og styremedlemmer i deres viktige arbeid og deltar på styremøter etter behov. Vi har erfaring med de fleste utfordringer og problemer som kan oppstå i et boligselskap, denne kunnskapen kan styret dra nytte av.

Typiske utfordringer styret må håndtere er fastsettelse av felleskostnader og husleie, vedlikeholdsplan, spørsmål om bruk av fellesarealer, brannsikring, parkering, lading av el-bil, nabotvister, reguleringsspørsmål og nabovarsler.

Styret har også et formelt og reelt ansvar knyttet til HMS og internkontroll som ikke må undervurderes. Manglende fokus på dette kan sette styret i personlig ansvar. Vi bistår styret med å følge opp dette ansvaret.

Rådgivning forsikring og finansiering

Det er svært viktig at selskapet er tilstrekkelig forsikret. Vi innhenter og etablerer forsikringsavtaler. Sammen med vår forsikringsmegler sørger vi for riktig dekning til markedets beste priser. Vi henter inn tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper som sikrer gode løsninger.

Hvis selskapet opplever skadesituasjoner, melder vi inn skadekrav og administrerer skadeoppfølging sammen med forsikringsselskap.

Vi bistår styret med opptak av felleslån, og påser at man oppnår markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig å tilby individuelle nedbetalingsløsninger (IN-ordning) ordner vi det.

Drift og vedlikehold

Alle boligselskaper har behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. Dette er en viktig, men også krevende oppgave for styret å følge opp. Vi bistår med vedlikeholdsplaner, innhenting av tilstandsvurderinger og anbudsbeskrivelse og tilbudsinnhenting. Vi påtar oss også å være byggherrerepresentant. Typiske områder vi kan bistå med er bl.a.:

 • Tak- og fasadearbeider
 • Rør-rehabilitering, både full utskifting og strømping etc.
 • Tilknytning fjernvarme og etablering av bergvarme
 • Ettermontering av balkonger
 • Hageanlegg, asfaltarbeider, garasje- og parkeringsanlegg

Andre tjenester Vaktmester Andersen også tilbyr

HMS og internkontroll

Dette er et område som blir stadig viktigere. Styret har et klart definert ansvar for sikkerhet i bygningsmasse og fellesareal.

Alle virksomheter skal gjennom HMS-planer og interkontrollsystem vurdere risiko, og iverksette tiltak med tanke på skadeforebyggende arbeid. Ansvaret hviler formelt på styret, men vi kan bistå med dette. Det er i alles interesse at man unngår skader på person og eiendeler.

Vi kan også bistå styret med anbefalinger og påmelding til gode kurs innenfor dette området.

Rabattavtaler

Som kunde hos oss vil man dra nytte av rabattavtaler og innkjøpsordninger vi har fremforhandlet. 

Dette gjelder bl.a. følgende tjenester:

 • Forsikringsavtaler
 • Låne- og bankavtaler
 • Kabel-tv og internett
 • Energi
 • Renhold og vaktmester
 • Vi går gjennom selskapets avtaler og sjekker at vilkårene er gunstige.

Kontakt oss her

Andre relaterte tjenester

La oss bidra til et velholdt og trivelig bomiljø

Vi er klare til å stille opp. Trenger du mer informasjon, eller har du noen spørsmål? Gi oss beskjed ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi det derfra!

Bredt spekter av tjenester

Med et bredt spekter av profesjonelle tjenester, utfyller vi alle behov.

Kvalifisert personale

Vårt erfarne team av fagfolk sikrer høy kvalitet og pålitelighet med våre tjenester.

Rask respons

Våre ansatte gir god kundeservice, rask oppfølging og profesjonell hjelp.

Vil du at vi skal kontakte deg?

Fyll ut og send inn skjemaet, og vi vil kontakte deg så snart vi får mulighet.