Vi tilbyr rens og vedlikehold av ventilasjon, og  bruker den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter – mekanisk rensing med roterende børster under kontrollert avtrekk. Det betyr at rensingen er miljøvennlig uten bruk av pulver, kjemikalier eller andre løsemidler. 

Det er først etter en individuell vurdering basert på funn, at vi kan bestemme eksakt hvilken fremgangsmåte som vil gi det mest optimale resultatet for deg og dere.

Renere inneklima gir bedre helse

Plages du av astma, høysnue, hyppige luftveisinfeksjoner eller irritasjon i slimhinnene? Er huden tørr med kløe og eksem? Føler du deg unormalt trøtt og har stadig hodepine? Synderen kan være et tett ventilasjonssystem. På bare få år kan et anlegg tettes med byggestøv, sopp- og muggsporer, bakterier, husstøvmidd, pollen og andre mikrober som er så små at de er umulige å se med det blotte øye, men som vi trekker ned i lungene og ut i blodbanene i kroppen.

En rens av ventilasjonsanlegget åpner igjen opp for full gjennomstrømming av frisk luft. Dermed hindres også spredning av innendørs forurensning. Resultatet er et bedre inneklima – og bedre helse for deg og dine!

Brannfarlig fettet i kjøkkenviften

Det er gjerne først når fettet drypper ned på koketoppen at man tenker på at kjøkkenviften burde vært renset. I tillegg til å være uhygienisk, er fett i kjøkkenavtrekket også svært brannfarlig. i tillegg reduserer det effekten på avtrekket betraktelig.

Dessverre er det ofte ikke nok å bare vaske filteret og den synlige delen av vifte og motor for å være trygg. Ventilasjonsrøret bør også renses, evt. skiftes ut hvis du bor i enebolig. Har huset eller borettslaget et større ventilasjonsanlegg bør anlegget renses. En rensing er trygt og effektiv, og kan gi store kostnadsbesparelser i form av reduserte strømutgifter. Et anlegg som oppleves som dårlig trenger i mange tilfeller ikke å skiftes. En rens kan være det som skal til, også for å redusere brannfaren.

Hvordan ser det ut hjemme hos deg?

Hvis du har en avtrekksvifte på loft eller krydderskap fra Flexit eller Systemair/ Villavent fra 90-tallet kan det være en brannfelle hvis det ikke har vært noe vedlikehold på den.

Det anbefales at denne sjekkes og vedlikeholdes en gang i året og eventuelt skiftes ut med ny.

Kontakt oss i dag!