HMS er styrets ansvar

Et sameie skal føles trygt å bo i. Enten det er snakk om leiligheter eller rekkehus, er det regler som skal følges for hvordan helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt. Denne jobben kan Vaktmester Andersen hjelpe styret med.

I et sameie er det flere ting som skal vedlikeholdes. Rør-, fyrings- og elektrisk anlegg skal være godkjent, renholdet skal være på topp og både låser og dørlukkere skal fungere. Det kan bli mye å holde oversikt over.

Hos Vaktmester Andersen tar vi HMS alvorlig, og kan være din sparringspartner når du trenger det.

Vi sjekker de ulike anleggene i bygget

Både eldre og nye boliger har behov for vedlikehold. Det er spesielt viktig at alt av anlegg i bygget er i god stand. Anleggene skal være godkjent av fagfolk, etter gitt standard for bygg- og installasjonsåret. Det gjelder blant annet:

  • Elektrisk anlegg
  • Røranlegg
  • Fyringsanlegg
  • Heis, ventilasjon og andre tekniske anlegg

Sanering av skadedyr

Beklageligvis oppdager vi flere og flere tilfeller av skadedyr i bygårder. Det gjelder alt fra mus til skjeggkre og veggdyr, og veksten understreker behovet for å rette fokus på området.

Siden skadedyr ofte flytter seg på tvers av leiligheter, er det viktig å være obs på at alle fellesarealer blir vedlikeholdt. Vaktmester Andersen har egne kontrollører, som blant annet påviser mulige innganger for mus og rotter. Disse blir enten sikret eller tettet igjen.

For å sanere bygget setter vi dessuten ut felle eller åtestasjoner – alt avhengig av hvor stort angrepet er.

Hvis skadedyr i fellesarealene beveger seg inn i beboernes leiligheter, er det som regel borettslaget som dekker saneringen. Det er ofte vanskelig å påvise at skadedyrene kommer fra én leilighet, og borettslaget vil nesten alltid dekke kostnader rundt rotter og mus. Bekjempelse av skjeggkre, sølvkre, midd, skabb og lignende er imidlertid opp til hver enkelt beboer, med mindre andre avtaler eller felles forsikringer er på plass.

Få fellesarealene til å skinne

Fellesarealene skal holde en høy standard, både når det kommer til det tekniske og selve renholdet. Her kan vi bistå med følgende:

  • Etterfylle sluk i fellesarealene med vann, for å unngå vond lukt.
  • Organisere en hygienisk og sikker prosess for søppelhåndtering.
  • Sørge for at alle låser og dørlukkere fungerer.
  • Ivareta sikkerhet rundt istapper og gjenstander som kan falle ned

Spesielt istapper er et vedvarende problem i sameier. Det er styrets ansvar å ha gode rutiner rundt dette, slik at det ikke forekommer personskader.

I tillegg til en vaktmesteravtale kan det være lurt av styret å investere i frostsikring av takrenner, for eksempel i form av varmekabler. Snø- og isfangere på tak reduserer også faren for fallende is fra takene.

HMS handler også om trivsel

Når man snakker om HMS i borettslag og sameie faller mye under tekniske sjekker av utstyr og anlegg. Men et annet aspekt er trivselsfaktoren. Det skal være godt renhold, sikkert å bevege seg ute på vinteren og generelt hyggelig å være på eiendommen.

For oss som jobber i eiendommen er det også endel HMS-bestemmelser som må tas til følge. Vi vil alltid foreta en risikovurdering dersom arbeid for eksempel skal utføres utenfor den faste tjenesten. Dette gjelder eksempelvis ved renhold av kritiske områder, der smittefare kan være en faktor, eller for oppgaver som trenger sikringsutstyr (takarbeider mm.). Vi legger Arbeidsmiljøloven til grunn for vårt arbeide, og hjelper deg med alt du måtte trenge.

Husk også at HMS er viktig å tenke på i forbindelse med dugnad, spesielt hvis man skal benytte utstyr som hekkeklippere, motorsager osv. Da må verneutstyr være på plass.

Interessert i et tilbud? Ta kontakt med oss i dag, og fortell oss hva du trenger hjelp til.

La oss bidra til et velholdt og trivelig bomiljø

Vi er klare til å stille opp. Trenger du mer informasjon, eller har du noen spørsmål? Gi oss beskjed ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi det derfra!

Bredt spekter av tjenester

Med et bredt spekter av profesjonelle tjenester, utfyller vi alle behov.

Kvalifisert personale

Vårt erfarne team av fagfolk sikrer høy kvalitet og pålitelighet med våre tjenester.

Rask respons

Våre ansatte gir god kundeservice, rask oppfølging og profesjonell hjelp.

Vil du at vi skal kontakte deg?

Fyll ut og send inn skjemaet, og vi vil kontakte deg så snart vi får mulighet.