Styrets oppgave er å ta vare på eiendommen slik at den fremstår som trygg og vedlikeholdt.

For mange styreledere er dette en stor oppgave og det er der vi i Vaktmester Andersen AS kommer inn. Vaktmester hjelper styrene med å ta vare på eiendomsmassen på en skikkelig måte, etter god norsk standard.

Før vinteren er det viktige arbeidsoppgaver som bør gjennomgås for å unngå unødvendig dyre reparasjoner og innkjøp.

Noen vaktmesteroppgaver:

  • Rense takrenner
  • Sette inn hagemøbler
  • Skru av utevannet
  • Rense acudrain
  • Rense utvendige sluk
  • Bestille strøgrus til vinteren
  • Bestille snømåking
  • Bestille garasjevasken
  • Bestille matter i inngangspartiene
  • Sørge for trappevask

Hva er egentlig vaktmesterens oppgaver? Se vår utfyllende oversikt.