HMS-perm, -inspeksjon og oppfølging

HMS står for «helse, miljø og sikkerhet». Begrepet tilhører Internkontrollforskriften, som stiller krav til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal systematiseres. Det betyr at borettslaget eller sameiet er ansvarlig for at alt arbeid innen disse tre områdene har en rutine og et kontrollsystem.

HMS permhms

HMS-perm er påbudt

Dokumentasjonen samles i en HMS-perm, og dette er påkrevd for blant annet borettslag, sameier og arbeidsplasser. I praksis betyr det at bofellesskapet har ansvar for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene er i orden, uansett tidspunkt. Brannvesen, forsikringsselskap, arbeidstilsynet og bydelsoverlegen kan når som helst kreve innsyn i HMS-permen.

HMS-inspeksjon og hjelp til styret

Det er styret som har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i et bofellesskap, og det foreligger klare regler for hva som skal gjøres.

Som profesjonelle vaktmestere føler også vi et ansvar for dette. Derfor har vi utarbeidet en egen HMS-perm. Vi bistår gjerne med HMS-inspeksjonen, og opplever at kundene våre ønsker å ha med våre fagkyndige ansatte når denne skal gjennomføres.

Det gir en trygghet om at forhold som må utbedres faktisk blir registrert under inspeksjonen.

Systematisk oppfølging

Internkontrollforskriften gir en ganske god beskrivelse av hva HMS betyr for et bofellesskap. Der står det blant annet:

”Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid egentlig dreier seg om.

Noen som følger opp, også hvis det går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.”

Vi er forpliktet til å melde fra eller utbedre alle forhold som kan føre til problemer eller skade på eiendommen, selv om disse ikke er inkludert i tilsynsplanen. Dette gjør vi en vurdering på.

Det skal aldri være noen tvil om hvilket arbeid vi har påtatt oss, og hva du betaler for!

Andre relaterte tjenester

La oss bidra til et velholdt og trivelig bomiljø

Vi er klare til å stille opp. Trenger du mer informasjon, eller har du noen spørsmål? Gi oss beskjed ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi det derfra!

Bredt spekter av tjenester

Med et bredt spekter av profesjonelle tjenester, utfyller vi alle behov.

Kvalifisert personale

Vårt erfarne team av fagfolk sikrer høy kvalitet og pålitelighet med våre tjenester.

Rask respons

Våre ansatte gir god kundeservice, rask oppfølging og profesjonell hjelp.

Vil du at vi skal kontakte deg?

Fyll ut og send inn skjemaet, og vi vil kontakte deg så snart vi får mulighet.