1-skadedyr
Inspektor

Skadedyr

Vaktmester Andersen har innledet et nytt samarbeid med en profesjonell skadedyrbedrift i Oslo og Akershus. Dette på bakgrunn av at vi ser en økning i av skadedyr i dette området.  

Vaktmester Andersen har profesjonell samarbeidspartner for skadedyrbekjempelse

I tillegg til å være utrivelig kan skadedyr være en helserisiko og forårsake store skader på bygninger.

Beregninger som er gjort av forsikringsselskapet If viser at skadedyr ødelegger for nærmere 100 millioner kroner i norske hjem hvert år. Ekstra utsatt er fuktige og varme områder, som baderom. Der trives maur og biller godt, og kan forårsake veldig store skader.

De fleste har ikke forsikring som dekker slike skader. Derfor er det viktig å sette inn effektive tiltak straks man har mistanke om at noe er på ferde. Det kan Vaktmester Andersen være behjelpelige med.

Også rotter kan være et problem. De kan gjøre skader for flere hundre tusen på en bolig, og formerer seg raskt. Mange branner forårsakes sannsynligvis av rotter og mus som gnager på ledninger.

Plikt til bekjempelse

I ”forskrift om skadedyrbekjempelse” Kapittel II, §2-1 og §2-2 fastsatt av Sosial og helsedepartementet 21.12.2000 plikter borettslag, sameier og boligselskaper å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr.

Bekjempelse av skadedyr

Kontakt oss for tilbud

Ønsker du en gratis, uforpliktende konsultasjon for å finne ut hvilken løsning som passer best for din eiendom? Vi gir deg en profesjonell vurdering av hvilke tjenester du har behov for, og hvor mye det vil koste. Kontakt oss via skjemaet.

Du kan også ringe oss direkte:
22 38 92 92