Hvilke krav gjelder for lekeplassen?

Stadig flere borettslag og sameier ber om hjelp for å sikre at alle HMS-krav er fulgt på lekeplassen. Som eier av plassen er man ansvarlig, og konsekvensene kan i verste fall bli fatale ved avvik.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller høye krav til sikkerheten, gjennom regelverket i produktkontrolloven, lekeplassutstyrforskriften og internkontrollforskriften.

Vaktmester Andersen sikrer lekeplassen

Vi kan utføre en visuell kontroll av lekeplasser og melde fra om synlige uregelmessigheter ved lekeapparater- og -områder. Vaktmester Andersen har god erfaring med å lage sikre lekeplasser, og ser det én gang om du har noen områder som må forbedres.

Ta kontakt i dag om du ønsker en uforpliktende gjennomgang.

Vi er forpliktet til å melde fra eller utbedre alle forhold som kan føre til problemer eller skade på eiendommen, selv om disse ikke er inkludert i tilsynsplanen. Dette gjør vi en vurdering på.

Det skal aldri være noen tvil om hvilket arbeid vi har påtatt oss, og hva du betaler for!